Om beslutet om samverkan

De organisationer som på vintern 2009 samlades, några månader efter att överenskommelsen var klar och undertecknad, bestämde sig för att inte bilda en ny förening. Istället valde man att hålla denna samverkan mer informell. Grunden för samarbetet är därför ett dokument som kallas Beslut om samverkan.

Den organisation som har valt att underteckna själva överenskommelsen (se mer om hur man gör det här) kan också välja att underteckna beslutet om samverkan för att lite mer praktiskt kunna påverka arbetet omkring överenskommelsen.