Underteckna

De organisationer som vill vara med och påverka och utveckla vårt gemensamma uppdrag, dvs att utveckla den nationella överenskommelsen på det sociala området bör anmäla intresse för att underteckna beslutet om samverkan.

Ett krav för att underteckna beslutet om samverkan är att man först har anslutit sig till själva överenskommelsen. Det kan man läsa mer om via denna länk. Den organisation som vill signera själva överenskommelsen eller beslutet om samverkan kan kontakta Överenskommelsens kansli via mail till info@overenskommelsen.se.