Undertecknande organisationer

Organisationerna på den här listan har beslutat sig för att ställa sig bakom ett beslut om samverkan. Att ställa sig bakom detta beslut innebär inga ekonomiska förbindelser. Det betyder däremot att man får rätt att välja representanter till gemensamma arbetsgruppen som är nationella överenskommelsens centrala uppföljningsorgan. Läs hela beslutet om samverkan här.

Att underteckna beslutet om samverkan
De organisationer som vill vara med och påverka och utveckla vårt gemensamma uppdrag, dvs att utveckla den nationella överenskommelsen på det sociala området bör anmäla intresse för att underteckna beslutet om samverkan.

Ett krav för att underteckna beslutet om samverkan är att man först har anslutit sig till själva överenskommelsen. Det kan man läsa mer om via denna länk.

Här är länken där ni kan skicka in en intresseanmälan om att underteckna beslutet om samverkan.

När vi fått in den, tar vi kontakt och så får ni skriva under beslutet.

Organisationer som hittills har skrivit under

Anhörigas riksförbund

Blå vägen

Brottsofferjouren Sverige

Bräcke Diakoni

Civilförsvarsförbundet

Coompanion

Demensförbundet

Ersta Diakoni

Famna

Forum – Idéburna organisationer med social inriktning

Fryshuset

Frälsningsarmén

Föreningen Värnet Malmö

Göteborgs föreningscenter

Göteborgsregionens sociala ekonomi

Hela Människan

Hela Sverige ska leva

HSO Malmö

IOGT-NTO

Judiska församlingen

KFO

Landsrådet för alkohol- och narkotikafrågor

Landsrådet sveriges ungdomsorganisationer

LP-verksamheten

PRO

Psoriasisförbundet

Reumatikerförbundet

RFHL

RFSU

Riksförbundet Barnens rätt i samhället

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Skyddsvärnet i Stockholm

Skärgårdarnas riksförbund

Stiftelsen Cesam

Studieförbunden

För att skriva under beslut om samverkan och därmed ges möjlighet att delta i uppföljningsarbetet av överenskommelsen måste du ha skrivit under överenskommelsen. Läs mer här (pdf)