Arbetssätt

Samtliga organisationer som är anslutna till beslutet om samverkan inbjuds en gång per år (våren) till det sk. årliga mötet. Där väljs representanter till Samordningsgruppen. Där diskuteras status för samverkan och centrala frågor för framtiden.

Samtliga organisationer som är anslutna till beslutet om samverkan plus alla andra organisationer bjuds en gång per år (hösten) in till öppet möte för att diskutera status för samverkan och centrala frågor för framtiden.

De personer som är valda att ingå i Samordningsgruppen samlas c:a en gång per månad för att stämma av inför Gemensamma arbetsgruppens möte, bestämma vilka som representerar Samordningsgruppen vid Gemensamma arbetsgruppens möte, samt fatta nödvändiga beslut i olika frågor.

Eftersom denna samverkan inte sker i formen av exempelvis en förening, finns inga stadgar som reglerar förhållandet mellan Samordningsgruppen och det årliga mötet. Det gör att Samordningsgruppen inte fullt ut kan jämföras med en styrelse i en förening. Däremot kan man säga att Samordningsgruppen i praktiken fungerar snarlikt en styrelse. Det är Samordningsgruppen som tar det praktiska ansvaret för det som sker i tidsperioden mellan de årliga mötena.