Om

På de sidor som finns här kan man se mer kring vad vi idéburna organisationer som samverkar kring den socialt inriktade nationella överenskommelsen är, hur vi samverkar sinsemellan och med de andra två parterna till överenskommelsen.