Myndighetsturné 2015

De tre parterna till den nationella överenskommelsen på det sociala området (regeringen, SKL och de idéburna organisationerna) har bestämt sig för att ta överenskommelsen ur konferensrummen och till aktörerna. Ett sätt att göra det är att skapa mötesplatser hos olika aktörer. En viktig samverkansarena för många organisationer är de olika myndigheter som verkar inom olika politikområden som är anknutna till Överenskommelsen.

Kansliet för Överenskommelsen kommer att skapa en portabel ”mötesplats” där samtal med myndigheterna kan föras. Ett brev kommer att skickas till myndigheterna där Överenskommelsen tillfrågar myndigheten om att göra rum för en mötesplats vid något tillfälle. Tanken är att kansliet ska ha en person med vid mötesplatserna, att några från de tre parterna till Överenskommelsen också ska finnas på plats. Därutöver hoppas vi att det finns intresse från de idéburna organisationerna att medverka. Vi tänker att en del organisationer har mer kontakter eller anledning att ha kontakter med olika myndigheter, tack vare sin verksamhet. Och då kanske det skulle kunna vara av intresse att vara med just vid mötesplatsen hos den myndigheten?

Syftet med mötesplatserna enligt brevet som går till myndigheterna är prata om:

  • ”Vad Överenskommelsen är
  • Varför offentlig och idéburen verksamhet bör samarbeta
  • Hur myndigheter kan utveckla sin samverkan/samråd med idéburna organisationer”

Följande myndigheter står först på tur:

Migrationsverket
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Arbetsförmedlingen
ESF-rådet
Kulturrådet

Tre mötesplatser har redan arrangerats under året:
Den 28 april anordnades en mötesplats på Allmänna Arvsfonden tillsammans med Skyddsvärnet och Röda korset.
Den 29 april anordnades en mötesplats på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillsammans med Svenska Kyrkan.
Den 29 maj anordnades en mötesplats på Tillväxtverket tillsammans med Skyddsvärnet och Resurscentrum för kvinnor.

Om er organisation skulle anse det intressant att vara med vid mötesplatsen med en eller flera av dessa myndigheter så tar vi gärna emot era intresseanmälningar om det. OBS bara två platser per mötesplats från organisationerna, och principen först till kvarn gäller. OBS Skicka intresseanmälan till kansliet för Överenskommelsen så sammanställer de vilka som är intresserade av de olika mötesplatserna: info@overenskommelsen.se