Kalender

Möten under 2015

Maj
– Två besök med Mötesplatser
– Möte med Samordningsgruppen, 18/5

Juni
– 4 juni kl 9-12 möte med Gemensamma arbetsgruppen kl 13-15
– 28 juni – 5 juli Almedalsveckan
– 26 augusti kl 9-12 möte med Gemensamma arbetsgruppen kl 13-16 Fortsatt femårsplanering

September
– Två besök med Mötesplatser

Oktober
– Två besök med Mötesplatser
– 8 oktobermöte med Gemensamma arbetsgruppen inkl börja vp-planering 2016

November
– Ett (1) besök med Mötesplatser
– 10 november möte med Gemensamma arbetsgruppen
– 19 november Samtalsserie

December
– 1 december Processledarnätverk
– 17 december GAG-möte och vp 2016 beslutas
– 31 december Parternas årliga återrapportering kansliet