Välkommen på årligt möte 2017!

Välkommen på årligt möte för de idéburna organisationerna inom Överenskommelsen!

Den 15 februari klockan 12-16 ses vi på Sensus Möte för att diskutera Överenskommelsens framtid och välja ledamöter till den idéburna partens samordningsgrupp. Därför är det hög tid att nominera representanter till 2017 års samordningsgrupp. I nomineringsbrevet kan du läsa mer om valberedningen och hur du gör för att nominera. Här kan du anmäla dig till det årliga mötet!

Under dagen kommer framför allt två teman att diskuteras. Det första handlar om Överenskommelsens utveckling. Det har länge pågått en diskussion bland de idéburna om en ”Överenskommelsen 2.0”, där Överenskommelsen vidareutvecklas till något bredare än vad det är idag. Under våren kommer de idéburna som part delta i ett så kallat högnivåmöte med politiken, där Överenskommelsens framtid och utveckling ska diskuteras. Syftet med diskussionen under mötet är därför att samla in åsikter och förankra den här diskussionen inom hela parten.

Det andra diskussionstemat handlar om verksamheten under 2017. Är det möjligt att skapa en struktur där alla anslutna organisationer har större möjlighet att delta i och bidra till samordningsgruppens arbete och hela Överenskommelsens verksamhet löpande under verksamhetsåret? Ett förslag som finns är att inom ramen för Överenskommelsen skapa lärandenätverk inom olika temaområden eller sakfrågor, där de anslutna organisationerna får större möjligheter att bidra med sina kompetenser och lära av varandra. Ett föreslaget pilotprojekt på detta område är att skapa ett nätverk kring arbetsintegrationsfrågor utifrån PIACS-projektet. Till mötet bjuds medverkande i PIACS in för att diskutera hur detta projekt eventuellt skulle kunna ligga till grund för en sådan struktur.

Nominerings-, förslags- och rösträtt på mötet har de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan. Är du osäker på om din organisation undertecknat beslutet, eller vill ni underteckna det nu? Maila Lina Rengius Persson på Överenskommelsens kansli (kontaktuppgifter hittar du här).

Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm
Datum: 15 februari 2017
Tid: Klockan 13-16, lunchwrap från klockan 12.

ANMÄL DIG TILL DET ÅRLIGA MÖTET HÄR

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.