Nominera till samordningsgruppen!

Valberedningen har fått in 5 nomineringar till samordningsgruppen, vi behöver fler nomineringar från er!

Samordningsgruppen är den arbetsgrupp som för de idéburnas räkning vårdar och utvecklar Överenskommelsen mellan regeringen, SKL och idéburna organisationer inom det sociala området. För mer information om överenskommelsen se www.overenskommelsen.se, för mer information om beslutet om samverkan, se här.

Vid det årliga mötet, som i år hålls den 24 februari (ANMÄL DIG HÄR), för dem som har ställt sig bakom beslut om samverkan kring överenskommelsen inom det sociala området ska det utses 7-9 personer till Samordningsgruppen. För att kunna väljas till Samordningsgruppen måste personen vara nominerad av en organisation som skrivit under Beslut om samverkan samt själv tackat ja till nomineringen.

Samordningsgruppen arbetar under året och möts cirka en gång per månad. Samordningsgruppen utser de som ska ingå i den Gemensamma arbetsgruppen med regeringen och SKL. För arbetet i Samordningsgruppen utgår ingen ersättningen utan den nominerande organisationen står för alla kostnader. Fyra organisationer ersätts vid varje sammanträdet i den Gemensamma arbetsgruppen.

Samordningsgruppen består idag av:

  • Lotta Johansson, Hela Sverige ska leva, ordförande
  • Ludvig Sandberg, Forum
  • Truls Neubeck, Famna
  • Viktoria Engman-Broadley, Stockholms Stadsmission
  • Hannah Kroksson, LSU
  • Cecilia Bergström, Sensus studieförbund

Samordningsgruppen ska bestå av en mångfald av kompetenser, erfarenheter, typer av organisationer från olika delar av det sociala området. Därför hoppas valberedningen på många nomineringar så att valberedningen kan göra ett balanserat förslag som tillgodoser hela bredden av samverkansparter. Vid frågor om vad det innebär att sitta i Samordningsgruppen så kontakta Lotta Johansson, ordförande.

Nomineringar till Samordningsgruppen ska vara valberedningen tillhanda senast den 14 februari och skickas till david.g.sunden@gmail.com.

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.