VARMT VÄLKOMNA TILL ÖPPET MÖTE OM ÖVERENSKOMMELSEN!

Samordningsgruppen för de 52 organisationer som skrivit under beslutet om samverkan bjuder in till höstens öppna möte. Mötet är till för att skapa dialog mellan alla de idéburna organisationer som skrivit under Överenskommelsen på det sociala området, såväl som de organisationer som är intresserade av att veta mer om den.

Den senaste tiden har flera nya former för samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn dykt upp och börjat diskuteras. I början av oktober höll regeringen hearing om en ny samverkansmodell, samtidigt som nomineringsprocessen till Partsgemensamt forum avslutats och konferenser om idéburet-offentligt partnerskap planerats. Den pågående flyktingkrisen har ytterligare aktualiserat frågan om samverkan och flera ministrar bjuder nu in till samtal för att diskutera hur de kan jobba tillsammans med civilsamhället. Vad innebär dessa samverkansformer och hur förhåller de sig till Överenskommelsen på det sociala området? Hur kan vi idéburna organisationer bäst samordna oss i förhållande till de här olika processerna?

Under hösten har kansliet och samordningsgruppen träffat Tillväxtverket och diskuterat eventuella samverkansmöjligheter kring konsekvensutredningar vid regelgivningar. Denna samverkan skulle kunna se ut på olika sätt, men syftet är att öka möjligheterna för att de idéburna organisationernas intressen tas hänsyn till vid regelgivningar. Vad detta kan innebära och hur samverkan skulle kunna se ut är något vi kommer att diskutera under mötet.

Utöver det kommer vi också att prata om vad som händer nationellt på de olika överenskommelseområdena. Vad innebär den nya överenskommelsen på biståndsområdet? Samordningsgruppen dessutom att rapportera kring sitt uppdrag att förtydliga sin representativa roll. Med lite tur hinner vi även kommentera regeringens nya budgetproposition och vad den kommer att innebära för Överenskommelsen.

VARMT VÄLKOMNA!

Praktisk information:
Plats: Stockholms stadsmission, Årstaängsvägen 21C
Tid: 13:00-16:00
Dag: torsdagen den 22 oktober
ANMÄL DIG HÄR

Med vänlig hälsning,
Samordningsgruppen:
Lotta Johansson (ordförande), Victoria Engman-Broadley, Hannah Kroksson, Ludvig Sandberg, Truls Neubeck och Cecilia Bergström

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.