Årligt möte för idéburna organisationer kring sociala överenskommelsen

Torsdagen den 22:e januari är det dags för årligt möte! Inbjudna är dels de 47 organisationer som skrivit under både själva överenskommelsen och beslutet om samverkan, dels de organisationer som enbart skrivit under överenskommelsen. Ny Samordningsgrupp ska väljas och verksamhetens inriktning för 2015 ska fastställas. Ladda hem program och dagordning här.

Vi inleder med en inspirerande berättelse. En ny samarbetsform som kallas Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har börjat slå rot runt om i landet mellan kommuner/regioner och idéburna organisationer. Kommunalrådet Lars Bryntesson (S) Sigtuna och generalsekreteraren för Sveriges kvinno och tjejjourer (Numera Unizon), Olga Persson, berättar om det nya IOP som de är på väg att utveckla.

Inriktningen på verksamheten 2015 utgår från nationella överenskommelsens tema för året: ”mötesplatser offentligt idéburet” som överenskommelsens kansli berättar mer om.

Valberedningen inbjuder alla organisationer som skrivit under beslutet om samordning att nominera personer till den nya samordningsgruppen. Läs valberedningens brev här.

Vid årliga mötet i januari 2014 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att justera dokumentet ”Beslut om samverkan” som ligger till grund för samarbetet.

Arbetsgruppens förslag hittar du här

Samordningsgruppen har diskuterat arbetsgruppens förslag och anser att delar av det är bra. Men det saknas konkreta förslag när det gäller hur förslag till årliga mötet kan läggas, hur beslut fattas. Och arbetsgruppen föreslår att Samordningsgruppen inte längre ska ha mandat att representera de undertecknande organisationerna i samverkan med regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Detta menar Samordningsgruppen inte låg i arbetsgruppens uppdrag. Därför har Samordningsgruppen valt att lägga fram ett eget förslag och så får årliga mötet bestämma hur det ska bli.

Samordningsgruppens förslag hittar du här.

Anmäl deltagande till årliga mötet, Stockholm, hos Stockholms stadsmissions verksamhet ”Unga station” Fatbursbrunnsgatan 26 (nära Södra station) , kl 13.00-16.00

Samordningsgruppen för  idéburna organisationer inom det sociala området

 

Program årliga mötet

– Inledning
– Idéburet offentligt parterskap, exemplet Sigtuna kommun och kvinnojouren, Lars Bryntesson (S) och Olga Persson Sveriges tjej och kvinnojourers riksförbund/Unizon
– Internationella konferensen, lärdomar
– Kaffe
– Överenskommelsens kansli presenterar nyheter
– Årliga mötets förhandlingar, mötesordf: Ingrid Burman

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.