Protokoll från Årliga mötet 2014

Här är protokollet från årliga mötet 23/1 då de idéburna organisationerna på det sociala området samlades för att fokusera arbetet under det kommande året och välja nya representanter till Samordningsgruppen som företräder organisationerna i det löpande arbetet tillsammans med regeringen och Sveriges kommuner och landsting.

Nya i Samordningsgruppen är Inger Forsgren RFHL, Gunnar Hedberg Anhörigas riksförbund, och Janna Olzon Coompanion Sverige. Årliga mötet tackade också Claes Becklin Folkbildningsförbundet och Lars Berge Kleber Handikappförbunden för den tid och engagemang de lagt ner under den gångna perioden, när de nu inte stod till förfogande för omval.

Årliga mötet inrättade en arbetsgrupp för att modernisera det dokument som ligger till grund för samverkan, öppna upp formerna samt tydliggöra beslutsprocedurer. Lars Pettersson Famna och Örjan Brinkman Sveriges konsumenter anmälde intresse på mötet. Fler kan anmäla sig fram till 28/2. Skicka till Kerstin Eriksson.

Årliga mötet diskuterade också Samordningsgruppens sex punkter där överenskommelsen behöver revideras. I grupper diskuterades punkterna, vissa prioriteringar gjordes. Resultatet av diskussionerna återges i korta skisser. Samordningsgruppen tar med sig detta i det kommande arbetet.

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.