Öppet möte 13:e maj

Samordningsgruppen för de 47 organisationer som skrivit under beslutet om samverkan bjuder in till sk öppet möte den 13 maj. Det öppna mötet är till för att skapa dialog mellan alla de 73 organisationer som skrivit under den sociala överenskommelsen (och alla andra organisationer som kan tänka sig att göra det).

Vid öppna mötet den 13:e maj kommer ett förslag om att förbättra konsultationsformerna mellan regeringen och idéburna organisationer att diskuteras. När överenskommelsen skapades för fem år sedan skrevs principen om dialog in. Den säger:

”- Alla människor är beroende av offentliga beslut och insatser. Ur ett rättighetsperspektiv är det viktigt att de som berörs av offentliga beslut själva eller genom sina intresseorganisationer kan hävda sina rättigheter samt intressen, t.ex. krav på tillgänglighet, som bidrar till ett samhälle där alla är delaktiga .
− De idéburna organisationerna bidrar till att öka det demokratiska deltagandet och det folkliga inflytandet. Relationen mellan regeringen och de idéburna organisationerna ska präglas av ansvar och ömsesidighet, utgå från bådas förutsättningar och tillvarata bådas perspektiv och kompetens. För att ge bra förutsättningar för detta stöd till demokratin, bör formerna vara öppna, återkommande och präglas av ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt.
− Dialog mellan regeringen och de idéburna organisationerna syftar till att bredda och för-djupa beslutsunderlag och till att skapa förståelse och förtroende för varandra.
− Dialogen som form och relationen mellan parterna behöver anpassas till de lokala och regionala förutsättningar som råder. Principerna i denna nationella överenskommelse är en viktig utgångspunkt för relationerna på samtliga nivåer.”

Samordningsgruppen menar att det inte skett systematiska förbättringar av hur konsultationsarbetet genomförs under de år som gått sedan överenskommelsen undertecknades. Vi har påtalat brister i konkreta fall för att få igång ett lärande och en förbättring men ännu inte fått konstruktiv respons.

Därför anser vi att det nu är dags att lyfta diskussionen direkt med politiken. Samordningsgruppen har lagt fram sex förslag till förändringar som vi menar är nödvändiga för att skapa positiv förändring.

En av våra undertecknande organisationer, Forum, har nu lagt fram ett förslag som handlar om vilka delar av konsultationsarbetet som skulle kunna förbättras.

På det öppna mötet hoppas vi kunna diskutera förslaget och enas om hur vi ska driva arbetet framåt.

Anmäl deltagande här

Ange antal personer du vill anmäla här

Det här inlägget postades i Hem, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.