Årligt möte 2014, 23/1

Under 2013 har en uppföljning av arbetet de fem (2009-13) gångna åren genomförts. Gemensamma arbetsgruppen (de tre parternas gemensamma styrgrupp) beställde en rapport där uppföljningen beskrivs. Den är inte offentlig än, men de sammanfattade resultaten återgavs på konferensen den fjärde december. Slutsatserna av den uppföljningen är upp till alla parter att dra.

Samordningsgruppen för de idéburna organisationerna har under året reflekterat över vad som är bra och vad som behöver ändras i överenskommelsens arbete, bland annat genom en undersökning riktad till organisationerna. Med stöd från de organisationer som skrivit under beslutet om samverkan, baserat på egna erfarenheter av samverkan i Gemensamma arbetsgruppen och utifrån de resultat som kunnat skönjas i uppföljningen, har Samordningsgruppen beslutat sig för att rekommendera sex punkter till förändring (närmare koppling till de folkvalda, närmare koppling till konkret politik, att släppa avgränsningen i statsbudgeten, att vidga perspektivet från ”utförare/leverantör”).

Det årliga mötet handlar först och främst om hur vi kan agera för att förverkliga dessa sex punkter. Ett val av ny Samordningsgrupp ska också genomföras. Mötet hålls hos Röda Korset, Hornsgatan 54, kl. 13.00-16.00. Representanter för organisationer som skrivit under beslutet om samverkan är välkomna att anmäla sig här.

Den som vill föreslå kandidater till Samordningsgruppen kan kontakta valberedningen. Läs mer här från valberedningen.

Här finns inbjudanårligt2014, för vidare spridning.

Förslag om inriktning på verksamhet kan skickas till kerstin.eriksson@famna.org

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.