Samordningsgruppens förslag till revidering av överenskommelsen

Det har nu gått fem år sedan den nationella överenskommelsen på det sociala området undertecknades. Samordningsgruppen som företräder de organisationer som undertecknat överenskommelsen, har nu färdigställt sina förslag till revideringar av överenskommelsen. Förslaget bygger på de samlade erfarenheterna under fem år samt på den enkät som gjorts under året.Vi menar exempelvis att begränsningen som finns i överenskommelsen, att den gäller utgiftsområdena 9-12 i statsbudgeten bör lämnas.

Det finns flera saker i arbetet i och omkring överenskommelsen som är bra och verkligen är värda att bygga vidare på. Det kanske tydligaste tecknet på att det är så är den mycket starka ökningen av intresset hos regioner/landsting och kommuner och de organisationer som samverkar med dem som Sveriges Kommuner och Landsting har funnit i sin undersökning under detta år. Men det finns också tecken i den undersökning vi från Samordningsgruppen gjort. Många organisationer anser att överenskommelsen, trots en del tillkortakommanden, är positiv och värd att bygga vidare på.

Vid den årliga uppföljningskonferensen den 4/12 i Stockholm kommer de undersökningar som de tre parterna gjort att redovisas i en sammanställd rapport. Den rapporten tillsammans med Samordningsgruppens förslag till revideringar och eventuellt andra saker som de andra två parterna tar upp, blir underlaget för den debatt som kommer att hållas.

Från Samordningsgruppen hoppas vi att konferensen blir ett tillfälle där vi tar fasta på det som är bra men också att vi arbetar för de förändringar som kan behövas. Vi inspireras här av överenskommelsens egna formuleringar:

”Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen ska ske kontinuerligt när det gäller åtaganden, åtgärder och resurser till den ideella sektorn. Principerna ska följas upp vart fem-te år. Andra länders liknande arbete inom den ideella sektorn ska också följas.Målet är att överenskommelsen ska vara ett levande dokument som på ett inspirerande sätt bidrar till att ta tillvara sektorns kompetens och värde och utvecklar förutsättningarna för de idéburna organisationernas möjligheter att verka.”

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.