Projektet; idéburet företagande

Ett näringspolitiskt program för idéburna organisationer inom det sociala området

Projektansökan

Huvudmålet för Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen. (ur parternas förord)

 Undanröjandet av hinder förutsätter exempelvis forskning och kunskapsuppbyggnad om hur näringspolitiska åtgärder och statliga utvecklingsmedel påverkar den ideella sektorn. ( ur de idéburna organisationernas problembild)

 De idéburna organisationernas roll som utförare ska kunna utvecklas under likvärdiga förutsättningar som andra aktörers. På så sätt kan framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer stödjas. Dessa bidrar till att motverka en samhällelig utveckling mot ökad koncentration. ( ur Regeringens utgångspunkt)

 Ett antal frågeställningar är aktuella i samband med projektet;

–          näringspolitikens mål och uppdrag på statlig, regional och kommunal nivå

–           hur tolkar vi målen

–          näringspolitikens instrument och idéburna organisationer; nyföretagande, innovationer, entreprenörskap, konkurrens, finansiering och kunskapsunderlag

–          rådgivning, stöd och utveckling för nystart och utveckling

–          var finner vi investerings- och utvecklingskapital

–          hinder för tillväxt och utveckling av idéburna organisationer

–          vad krävs för att våga/kunna etablera och driva verksamheter inom hälso- och sjukvård, ormsorg och andra sociala tjänster.

–          förslag och idéer för att utforma ett utvecklingsprojekt för ett näringspolitiskt program

Projektet har tagit fram en ansökan om ekonomiskt stöd som skickats till näringsdepartementet.

Det här inlägget postades i Åtgärder och åtaganden. Bokmärk permalänken.