Projekt; idéburen kvalitet

Bakgrund

Samordningsgruppen för de idéburna organisationerna (SOG) har gett Famna i uppdrag att leda ett projekt som kartlägger förutsättningarna för ett framtida samarbete på kvalitetsområdet bland de idéburna organisationerna som har undertecknat Överenskommelsen, se projektbeskrivning. Projektgruppen består av representanter för Civilförsvarsförbundet, Folkbildningsförbundet, RIO, Skoopi, Coompanion, RFSU, OCN/Urkraft, Studieförbundet Vuxenskolan och Famna.

Uppdraget består av en inventering av de olika aspekterna på kvalitet och kvalitetsutvecklingsarbetet i de idéburna organisationerna. Denna inventering ska ligga till grund för en kvalitetsworkshop som ska utarbeta ett gemensamt utvecklingsprojekt om kvalitet.

Kartläggning

Under sommaren har kartläggningen genomförts. Enkäten skickades till 43 organisationer som hade undertecknat överenskommelsen och 25 har svarat på enkäten. Resultaten visar att det finns ett behov och intresse för framförallt samverkan inom områden systematiska förbättringar och vilka resultat våra verksamheter uppnår.

Workshop

Projektgruppen arrangerade en workshop för organisationer som har undertecknat Överenskommelsen den 16 oktober. Workshopen innehöll en sammanfattning av kartläggningen samt olika arbetspass där deltagarna tillsammans jobbade med frågan om hur vi vill samverka i utvecklingen av idéburna organisationers kvalitet inom områden systematiska förbättringar samt mål och resultat kan se ut.

Följande organisationer deltog i workshopen: Civilförsvarsförbundet, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, Skyddsvärnet i Stockholm, Coompanion Sverige, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, Hela Sverige ska leva, Famna, RFSU-kliniken, Sociala missionen, Studieförbundet Vuxenskolan, Roks.

Nästa steg

Projektgruppen möts i veckan för en genomgång av workshopen. Målsättningen är att under december få klart en projektbeskrivning som överlämnas till Samordningsgruppen.

För projektgruppen.
Thomas Schneider

Det här inlägget postades i Åtgärder och åtaganden. Bokmärk permalänken.