Workshop om kvalitet hos idéburna organisationer

Bakgrund

Samordningsgruppen för de idéburna organisationerna (SOG) har gett Famna i uppdrag att leda ett projekt som kartlägger förutsättningarna för ett framtida samarbete på kvalitetsområdet bland de idéburna organisationerna som har undertecknat Överenskommelsen, se projektbeskrivning. Projektgruppen består av representanter för Civilförsvarsförbundet, Folkbildningsförbundet, RIO, Skoopi, Coompanion, RFSU, OCN/Urkraft, Studieförbundet Vuxenskolan och Famna.

Uppdraget består av en inventering av de olika aspekterna på kvalitet och kvalitetsutvecklingsarbetet i de idéburna organisationerna. Denna inventering ska ligga till grund för en kvalitetsworkshop som ska utarbeta ett gemensamt utvecklingsprojekt om kvalitet.

Kartläggning

Under sommaren har kartläggningen genomförts. Enkäten skickades till 43 organisationer som hade undertecknat överenskommelsen och 25 har svarat på enkäten. Resultaten visar att det finns ett behov och intresse för framförallt samverkan inom områden systematiska förbättringar och vilka resultat våra verksamheter uppnår.

Workshop

Projektgruppen inbjuder alla organisationer som har undertecknat Överenskommelsen till en workshop om framtida gemensamma utvecklingsprojekt inom kvalitetsområdet. Inbjudan riktar sig främst till verksamhetschefer, kvalitetsansvariga eller verksamhetsutvecklare.

Workshopen kommer att innehålla en sammanfattning av kartläggningen samt olika arbetspass där deltagarna tillsammans jobbar med frågan om hur vi vill samverka i utvecklingen av idéburna organisationers kvalitet.

Program

13:00 – 13:20         Välkomst och inledning
                                   Sammanfattning av enkätresultat
                                                           Thomas Schneider, Famna

13:20 – 14:00         Grupparbete

14:00 – 14:15         Systematiska förbättringar – vägen till högre kvalitet
                                                           Truls Neubeck, Famna

14:15 – 14:45         Grupparbete

14:45 – 15:15         Paus och fika

15:15 – 15:30         Mål och resultat – att förstå våra verksamheter
                                                           Curt Olof Mann, Coompanion

15:30 – 16:00         Grupparbete

16:00 – 16:15         Hur kan samverkan se ut?
                                                           Claes Becklin, Studieförbundet Vuxenskolan

16:15 – 16:45         Grupparbete

16:45 – 17:00         Avslutning

Anmälan

Anmäl dig senast 10 oktober 2010 på: korta.nu/9164

För mer information och frågor kontakta:

Thomas Schneider (projektledare), thomas.schneider@famna.org

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.