Enkät om idéburna organisationers kvalitetsarbete

I uppdrag av samordningsgruppen för Överenskommelsen (SOG) bedrivs ett projekt om kvalitetsarbetet i idéburna organisationer. I projektgruppen ingår representanter för Civilförsvarsförbundet, Folkbildningsförbundet, RIO, Skoopi, Coompanion, RFSU och OCN/Urkraft. Famna leder projektet.

I ett första steg genomför vi en kartläggning av hur organisationerna som har undertecknat Överenskommelsen jobbar med kvalitetsfrågorna. Ni är en av dessa organisationer och vi skulle vilja be er att fylla i enkäten som ni hittar på följande länk: http://korta.nu/1057

Vi behöver få in era svar senast 1 juli 2010.

Under hösten kommer vi bjuda in till en workshop där vi tillsammans jobbar vidare med resultaten från enkäten.

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.