Inbjudan till seminarium om näringspolitiskt program

Inbjudan till ett förberedande seminarium

Huvudmålet för Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare samt att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen.
(ur parternas förord)

Undanröjandet av hinder förutsätter exempelvis forskning och kunskapsuppbyggnad om hur näringspolitiska åtgärder och statliga utvecklingsmedel påverkar den ideella sektorn. ( ur de idéburna organisationernas problembild)

De idéburna organisationernas roll som utförare ska kunna utvecklas under likvärdiga förutsättningar som andra aktörers. På så sätt kan framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer stödjas. Dessa bidrar till att motverka en samhällelig utveckling mot ökad koncentration. ( ur Regeringens utgångspunkt)

På uppdrag av Samarbetsgruppen och inom ramen för de idéburna organisationernas åtaganden inbjuder Famna, KfO och Coompanion till ett förberedande seminarium om överenskommelsen och näringspolitiken. Seminariet skall lägga grunden för ett utvecklingsprojekt, med målet att utveckla ett näringspolitiskt program för idéburna organisationer inom det sociala området.

Seminariet behandlar bland andra följande frågor;

  • – Näringspolitikens insatser och idéburna organisationer
  • – rådgivning, stöd och utveckling för nystart och utveckling
  • – var finner vi investerings- och utvecklingskapital
  • – hinder för tillväxt och utveckling av idéburna organisationer
  • – vad krävs för att våga/kunna etablera och driva verksamheter inom hälso- och sjukvård, ormsorg och andra sociala tjänster.
  • – förslag och idéer för att utforma ett utvecklingsprojekt för ett näringspolitiskt program

Detaljerat program är under utarbetande. Ladda ner inbjudan här.

Tid; onsdagen den 27 januari 2009

Tid; kl 0930 – 1500, kaffe från 9.00

Plats; Klara Södra kyrkogata 1, SENSUS våning 9

Anmälan senast måndagen den 18 januari till andreas.ericsson#socialforum.se*

Välkomna!

Lars Pettersson, Anita Fink-Knudsen, Curt-Olof Mann

*@ är ersatt med #

Det här inlägget postades i Hem, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.