Inbjudan till projektgrupp om Idéburen kvalitet

Inbjudan till projektgrupp till

Idéburen kvalitet

– ett projektet inom ramen för Överenskommelsen

En av Överenskommelsen principer handlar om kvalitet, man skriver bland annat att

  • idéburna verksamheter skall kännetecknas av hög kvalitet och tillgänglighet och att kvaliteten ska kunna följas upp,
  • idéburna organisationer identifierar kvaliteten i sina egna verksamheter och att deras kvalitet bör beaktas i utvecklandet av metoder för att mäta och fördjupa kvalitet
  • samt att tillståndspliktig verksamhet skall följa de krav på kvalitet som anges av lagstiftning och som ställs av beställaren och att verksamheter som utförs på uppdrag skall kunna redovisa den särart och kvalitet man därutöver arbetar med

Samordningsgruppen för de idéburna organisationerna (SOG) har gett Famna i uppdrag att kartlägga förutsättningarna för ett framtida samarbete på kvalitetsområdet bland de idéburna organisationerna som har undertecknat Överenskommelsen. Uppdraget består av en inventering av de olika aspekterna på kvalitet och kvalitetsutvecklingsarbetet i de idéburna organisationerna. Denna inventering ska ligga till grund för en kvalitetsworkshop som ska utarbeta ett gemensamt utvecklingsprojekt om kvalitet.

Projektet leds av Thomas Schneider, ansvarig för kvalitetsfrågor på Famna, som tillsammans med en projektgrupp utformar projektet. En fullständig beskrivning av uppdraget finns här

Är du intresserad att delta i projektgruppen, anmäl dig till andreas.ericsson@socialforum.se

Första mötet i projektgruppen är den 11 februari 2010, kl 9-12, Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9.
Har du frågor ta gärna kontakt med Thomas Schneider, thomas.schneider@famna.org, 070-8108157.

Det här inlägget postades i Hem. Bokmärk permalänken.