Om samordningsgruppen

För att följa upp överenskommelsen har det inrättats en gemensam arbetsgrupp (GAG) mellan Regeringen, SKL och de socialt inriktade organisationerna inom den idéburna sektorn. Till arbetsgruppen har det inrättats ett kansli. Det sk överenskommelsekansliet.

Regeringskansliet och SKL har en samhållen organisation för sin egen interna samverkan. Det har däremot inte de socialt inriktade idéburna organisationerna. Därför enades organisationerna under våren/försommaren 2009 om att hitta någon form av samverkan för att på ett legitimt sätt kunna medverka i uppföljningsarbetet av överenskommelsen och för att samordna sektorns åtaganden och åtgärder. Alla var överens om att hitta en samverkansform som var så lös som möjligt, men som ändå gav en viss form av legitimitet åt sektorns representanter i den gemensamma arbetsgruppen. Vi enades om att alla som skrivit under överenskommelsen erbjuds att också ställa sig bakom och skriva under ett s.k. ”Beslut om samverkan”, läs mer om det här

I beslutet framgår villkoren för hur sektorn ska samverka kring överenskommelsen bla  genom att utse en Samordningsgrupp. Schematiskt kan samverkan beskrivas så här

View more presentations from socialforum.

Det här inlägget postades i Om. Bokmärk permalänken.