Åtgärder

De idéburna organisationernas åtgärder

 

Självständighet och oberoende

  • Att få ökad förståelse för betydelsen av de lokala idéburna organisationerna och dess uppgift för demokratiska värden som granskare, företrädare, opinionsbildare och producent av sociala tjänster.
  • Att definiera villkoren för de frivilliginsatser vilka ligger nära eller inom det offentliga uppdraget.

Dialog

  • Att beskriva sambandet mellan lokal, regional, nationell och EU-nivå.
  • Att i samverkan följa och utveckla överenskommelsen innebörd och att med bland annat lokala regionala seminarier stimulera till lokala/-regionala överenskommelser.

Öppenhet och insyn

  • Att inom ramen för lokala överenskommelser säkerställa att brukares och frivilligas integritet respekteras.

Det här inlägget postades i Åtgärder och åtaganden. Bokmärk permalänken.