Ny lokal överenskommelse i Kristianstad!

Den 15 mars 2016 fattade kommunfullmäktige i Kristianstad beslut om en lokal överenskommelse med den idébruna sektorn. Arbetet med överenskommelsen påbörjades redan 2012 och ett 30-tal föreningar har deltagit i processen.

Läs mer på Överenskommelsen i Kristianstads hemsida!

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Ny lokal överenskommelse i Kristianstad!

Nominera till samordningsgruppen!

Valberedningen har fått in 5 nomineringar till samordningsgruppen, vi behöver fler nomineringar från er!

Samordningsgruppen är den arbetsgrupp som för de idéburnas räkning vårdar och utvecklar Överenskommelsen mellan regeringen, SKL och idéburna organisationer inom det sociala området. För mer information om överenskommelsen se www.overenskommelsen.se, för mer information om beslutet om samverkan, se här.

Vid det årliga mötet, som i år hålls den 24 februari (ANMÄL DIG HÄR), för dem som har ställt sig bakom beslut om samverkan kring överenskommelsen inom det sociala området ska det utses 7-9 personer till Samordningsgruppen. För att kunna väljas till Samordningsgruppen måste personen vara nominerad av en organisation som skrivit under Beslut om samverkan samt själv tackat ja till nomineringen.

Samordningsgruppen arbetar under året och möts cirka en gång per månad. Samordningsgruppen utser de som ska ingå i den Gemensamma arbetsgruppen med regeringen och SKL. För arbetet i Samordningsgruppen utgår ingen ersättningen utan den nominerande organisationen står för alla kostnader. Fyra organisationer ersätts vid varje sammanträdet i den Gemensamma arbetsgruppen.

Samordningsgruppen består idag av:

  • Lotta Johansson, Hela Sverige ska leva, ordförande
  • Ludvig Sandberg, Forum
  • Truls Neubeck, Famna
  • Viktoria Engman-Broadley, Stockholms Stadsmission
  • Hannah Kroksson, LSU
  • Cecilia Bergström, Sensus studieförbund

Samordningsgruppen ska bestå av en mångfald av kompetenser, erfarenheter, typer av organisationer från olika delar av det sociala området. Därför hoppas valberedningen på många nomineringar så att valberedningen kan göra ett balanserat förslag som tillgodoser hela bredden av samverkansparter. Vid frågor om vad det innebär att sitta i Samordningsgruppen så kontakta Lotta Johansson, ordförande.

Nomineringar till Samordningsgruppen ska vara valberedningen tillhanda senast den 14 februari och skickas till david.g.sunden@gmail.com.

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Nominera till samordningsgruppen!

Årligt möte 24/2 – 2016

Snart är det dags för de idéburnas årliga möte! Den 24 februari 2016 ses vi på Sensus Möte klockan 13-16 för att bland annat diskutera inriktningen för verksamheten 2016 och välja representanter till samordningsgruppen.

Därför är det nu dags att nominera representanter till samordningsgruppen och lämna in förslag på beslut till mötet. Här kan du läsa mer om valberedningen och hur du gör för att nominera. Lämna förslag till beslut kan du göra via formuläret nedan, eller genom att skicka ett mail till någon i samordningsgruppen.

Nominerings-, förslags- och rösträtt har de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan. Är du osäker på om din organisation undertecknat beslutet, eller vill ni underteckna det nu? Maila Lina Rengius Persson på Överenskommelsens kansli (kontaktuppgifter hittar du här).

Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm
Datum: 24 februari 2016
Tid: Klockan 13-16
HÄR KAN DU ANMÄLA DIG

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Årligt möte 24/2 – 2016

VARMT VÄLKOMNA TILL ÖPPET MÖTE OM ÖVERENSKOMMELSEN!

Samordningsgruppen för de 52 organisationer som skrivit under beslutet om samverkan bjuder in till höstens öppna möte. Mötet är till för att skapa dialog mellan alla de idéburna organisationer som skrivit under Överenskommelsen på det sociala området, såväl som de organisationer som är intresserade av att veta mer om den.

Den senaste tiden har flera nya former för samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn dykt upp och börjat diskuteras. I början av oktober höll regeringen hearing om en ny samverkansmodell, samtidigt som nomineringsprocessen till Partsgemensamt forum avslutats och konferenser om idéburet-offentligt partnerskap planerats. Den pågående flyktingkrisen har ytterligare aktualiserat frågan om samverkan och flera ministrar bjuder nu in till samtal för att diskutera hur de kan jobba tillsammans med civilsamhället. Vad innebär dessa samverkansformer och hur förhåller de sig till Överenskommelsen på det sociala området? Hur kan vi idéburna organisationer bäst samordna oss i förhållande till de här olika processerna?

Under hösten har kansliet och samordningsgruppen träffat Tillväxtverket och diskuterat eventuella samverkansmöjligheter kring konsekvensutredningar vid regelgivningar. Denna samverkan skulle kunna se ut på olika sätt, men syftet är att öka möjligheterna för att de idéburna organisationernas intressen tas hänsyn till vid regelgivningar. Vad detta kan innebära och hur samverkan skulle kunna se ut är något vi kommer att diskutera under mötet.

Utöver det kommer vi också att prata om vad som händer nationellt på de olika överenskommelseområdena. Vad innebär den nya överenskommelsen på biståndsområdet? Samordningsgruppen dessutom att rapportera kring sitt uppdrag att förtydliga sin representativa roll. Med lite tur hinner vi även kommentera regeringens nya budgetproposition och vad den kommer att innebära för Överenskommelsen.

VARMT VÄLKOMNA!

Praktisk information:
Plats: Stockholms stadsmission, Årstaängsvägen 21C
Tid: 13:00-16:00
Dag: torsdagen den 22 oktober
ANMÄL DIG HÄR

Med vänlig hälsning,
Samordningsgruppen:
Lotta Johansson (ordförande), Victoria Engman-Broadley, Hannah Kroksson, Ludvig Sandberg, Truls Neubeck och Cecilia Bergström

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för VARMT VÄLKOMNA TILL ÖPPET MÖTE OM ÖVERENSKOMMELSEN!

10 mars: Konferens om idéburet offentligt partnerskap

Den 10 mars 2016 arrangeras konferens om IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap. Arrangörer är Överenskommelsen inom det sociala området, tillsammans med regionala överenskommelsen i Västra Götalandsregionen, regionala överenskommelsen i Region Skåne samt SKL – Sverige Kommuner och Landsting.

Intresset för IOP har den senast tiden ökat och blivit aktuellt inom flera verksamheter kopplat till det sociala området. Fler organisationer inom den offentliga sektorn och inom det idéburna testar i allt större utsträckning att använda sig av IOP istället för mer traditionella upphandlingsprocesser.

Att IOP växer kan ses som en del av en större samhällsomvandling och aktualiserar flera intressanta frågor. Till exempel.

  • Varför ökat intresse av IOP just nu?
  • Vad innebär detta för medborgarna?
  • Hur påverkas de människor som tar del av/är en del av dessa verksamheterna?
  • Hur fungerar IOP rent juridiskt?

Frågeställningar liknande dessa och mycket annat kommer att behandlas under konferensens workshops och seminarier. Förhoppningen är kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och ett bra tillfälle till nätverkande. Kanske skapas grunden för nya IOP under denna heldagskonferens?

Boka in 10 mars 2016 redan nu!

Praktisk information:
Plats: Folkets hus i Göteborg
Dag: 10 mars 2016
Tid: 10.00-16.00

Anmälan: En formell inbjudan och anmälan kommer under hösten!

Varmt välkomna önskar

Överenskommelsen inom det sociala området, regionala överenskommelsen i Västra Götalandsregionen, regionala överenskommelsen i Region Skåne och SKL – Sverige Kommuner och Landsting.

Publicerat i Hem, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för 10 mars: Konferens om idéburet offentligt partnerskap

Anmäl er till den årliga konferensen

Glöm inte att anmäla er till Överenskommelsens årliga konferens som är i form av en minimässa den 4 december i Stockholm. Då målet är att majoriteten av utställarna ska komma från lokala och regionala dialogprocesser är det en ypperlig möjlighet att både träffa och presentera idéburna aktörer från olika överenskommelser inom landet.

För att komma direkt till anmälan, klicka här, eller se här för fullständig inbjudan.

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Anmäl er till den årliga konferensen

Förnyad dialog inom Överenskommelsen inleds

I höst drar den fortsatta dialogen inom ramen för Överenskommelsen inom det sociala området igång. Dialogen som går under namnet Samtal pågår, inleds med internat den 12-13 oktober.

Dialogen syftar till att fördjupa och utveckla Överenskommelsen. Vi från Samordningsgruppen hoppas att detta blir ett avstamp för framtiden. För mer information om den fortsatta dialogen och hur du/ni anmäler dig/er, klicka här.

Sista anmälningsdag är den 15 september.

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Förnyad dialog inom Överenskommelsen inleds

Välkommen att spela KOMMA ÖVERENS

Den 4 juni inbjuder den nationella Överenskommelsen till ett möte där spelet KOMMA ÖVERENS introduceras. KOMMA ÖVERENS är ett spel om att skapa nya samarbeten för att lösa gemensamma utmaningar. Genom att byta roller arbetar spelarna tillsammans för att knyta nya kontakter, hitta samarbeten och analysera vilka parter som behövs för att göra idéer till verklighet.

Speltillfället arrangeras av den nationella Överenskommelsen i syfte att tydliggöra vad Överenskommelsen är och kan innebära ifråga om samverkan. Därför bjuds relevanta aktörer på nationell nivå från SKL, idéburna organisationer och offentlig sektor in till spelomgången den 4 juni i Stockholm.

Fullständig inbjudan och information om anmälan finner du här.

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Välkommen att spela KOMMA ÖVERENS

Ny lokal process i Västervik

Nu har Västerviks kommun och civilsamhället där bestämt sig för att pröva att skriva en överenskommelse för att utveckla sin samverkan och skapa förutsättningar för ett bättre samhälle.

Föreningar i Tjust som försöker skapa bättre förutsättningar för alla föreningar i Västerviks kommun, sökte och fick förra året pengar från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att skapa en process som kanske skulle kunna leda till en lokal överenskommelse med kommunen.

Här är en film (2.36 min) som ger en känsla för vad som sker.

Vi som sitter i Samordningsgruppen för den nationella överenskommelsen, vill å våra organisationers vägnar, önska både Tjust föreningar och Västerviks kommun lycka till i arbetet och hoppas att det skapas ett tydligt och bra dokument som leder till konkret utveckling!

Publicerat i Hem, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny lokal process i Västervik

Årligt möte för idéburna organisationer kring sociala överenskommelsen

Torsdagen den 22:e januari är det dags för årligt möte! Inbjudna är dels de 47 organisationer som skrivit under både själva överenskommelsen och beslutet om samverkan, dels de organisationer som enbart skrivit under överenskommelsen. Ny Samordningsgrupp ska väljas och verksamhetens inriktning för 2015 ska fastställas. Ladda hem program och dagordning här.

Vi inleder med en inspirerande berättelse. En ny samarbetsform som kallas Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har börjat slå rot runt om i landet mellan kommuner/regioner och idéburna organisationer. Kommunalrådet Lars Bryntesson (S) Sigtuna och generalsekreteraren för Sveriges kvinno och tjejjourer (Numera Unizon), Olga Persson, berättar om det nya IOP som de är på väg att utveckla.

Inriktningen på verksamheten 2015 utgår från nationella överenskommelsens tema för året: ”mötesplatser offentligt idéburet” som överenskommelsens kansli berättar mer om.

Valberedningen inbjuder alla organisationer som skrivit under beslutet om samordning att nominera personer till den nya samordningsgruppen. Läs valberedningens brev här.

Vid årliga mötet i januari 2014 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att justera dokumentet ”Beslut om samverkan” som ligger till grund för samarbetet.

Arbetsgruppens förslag hittar du här

Samordningsgruppen har diskuterat arbetsgruppens förslag och anser att delar av det är bra. Men det saknas konkreta förslag när det gäller hur förslag till årliga mötet kan läggas, hur beslut fattas. Och arbetsgruppen föreslår att Samordningsgruppen inte längre ska ha mandat att representera de undertecknande organisationerna i samverkan med regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Detta menar Samordningsgruppen inte låg i arbetsgruppens uppdrag. Därför har Samordningsgruppen valt att lägga fram ett eget förslag och så får årliga mötet bestämma hur det ska bli.

Samordningsgruppens förslag hittar du här.

Anmäl deltagande till årliga mötet, Stockholm, hos Stockholms stadsmissions verksamhet ”Unga station” Fatbursbrunnsgatan 26 (nära Södra station) , kl 13.00-16.00

Samordningsgruppen för  idéburna organisationer inom det sociala området

 

Program årliga mötet

– Inledning
– Idéburet offentligt parterskap, exemplet Sigtuna kommun och kvinnojouren, Lars Bryntesson (S) och Olga Persson Sveriges tjej och kvinnojourers riksförbund/Unizon
– Internationella konferensen, lärdomar
– Kaffe
– Överenskommelsens kansli presenterar nyheter
– Årliga mötets förhandlingar, mötesordf: Ingrid Burman

Publicerat i Hem | Kommentarer inaktiverade för Årligt möte för idéburna organisationer kring sociala överenskommelsen